Doe Mee

Doe met De Dwaze Kinderen mee voor menswaardige ouderenzorg.

Meld u aan als deelnemer of sympathisant


Contact:

Via dit formulier kunt u contact leggen met 'De Dwaze Kinderen'

 

Onze plannen

We hebben meerdere, eigenlijk vele, plannen.
Een van die plannen is het opstellen van een manifest.
In dit manifest willen we uitgangspunten verwoorden voor een menswaardige ouderenzorg.
Enkele van die punten zijn bijvoorbeeld:

1. De noodzakelijke zorg is het uitgangspunt en niet de beschikbaar gestelde budgetten. Zo is het in de wet vastgelegd, dat is al meerdere malen door de rechter bevestigd en zo hebben wij het met elkaar afgesproken in Nederland. Dat heet solidariteit.
2. De ontvangen AWBZ premie wordt helemaal besteed aan de langdurige zorg die mensen nodig hebben. Mensen hebben recht op volledige en goede zorg die niet beperkt wordt door geld.
3. De zorg voor elk individu staat centraal en de zorg wordt niet bepaald door het door de overheid beschikbaar gestelde geld.
4. De positie van de zorgafhankelijke mensen binnen de zorgmarkt wordt zo sterk dat ze de regie over de zorg in eigen hand hebben.
5. Zorgaanbieders die de rechten en regels schenden worden daarvoor gestraft. Nu worden klagers afgestraft met bezoekbeperkingen of nog slechtere zorg voor hun familielid in een zorginstelling.
6. Marktpartijen in de zorg mogen geen geld verdienen ten koste van de zorg. Het is een marketingstunt om de patiënt opeens cliënt te gaan noemen.
7. Wij verzetten ons tegen de ontwikkelingen die de zorg zogenaamd goedkoper moeten maken. Het zijn juist die ontwikkelingen die bedacht worden om de zorg steeds verder uit te kleden. Steeds minder zorg voor steeds meer kosten is precies wat wij niet willen.

Menswaardige zorg:

Menswaardige zorg gaat uit van de mens die zorg nodig heeft. Respect en liefdevol. De ouderenzorg is helemaal niet zo ingewikkeld dat daar boekdelen met protocollen en beleidsrichtlijnen voor opgesteld moeten worden die zorgwerkers belemmeren in het geven van goede zorg. De zorg voor ouderen is nog altijd hetzelfde als 50 jaar geleden:
a. Op tijd uit bed.
b. Regelmatig wassen, aankleden, ontbijten.
c. Op tijd middageten en avondeten, tussendoor een bakje koffie.
d. Op tijd een schone luier of naar de WC en 's avonds weer op tijd naar bed.
e. Aandacht geven met begrip voor de beperkingen die iemand heeft.

terug naar voorpagina

 

Nieuws:

woensdag 15 juni
Internationale dag tegen ouderen-mishandeling

De Dwaze Kinderen staan op deze dag van 14.30 tot 17.00 uur op het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Doe met ons mee en/of meld u aan als sympathisant!

Lees hier verder